Büromuz,  idare tarafından yapılan kamulaştırma neticesinde; kamulaştırma bedellerinin itiraz sonucu artırılması hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Karayolları tarafından yol yapımı çalışması, EPDK tarafından HES yapımı çalışması, enerji nakil hattı ve buna bağlı irtifak hakları, su baskını ve göl alanı ve benzeri durumlarda idare tarafından el atma neticesinde işgal olunan taşınmazların bedellerinin tahsili amacıyla hizmet vermektedir.

Türkiye’nin pek çok yerinde kamulaştırma hususunda vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet vermektedir.

Ülkemiz, kamulaştırma hususunda bir çok sıkıntı barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi idare tarafından taşınmaza el atıldığı sırada belirlenen ürün ve ağaçlar, kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasında heba olduğundan göz ardı edilmektedir.

Bu ürün ve ağaç bedelleri kamulaştırma bedeline yansıtılmamaktadır. Bunun yanı sıra kamulaştırma davaları ayrı bir yargılama usulüne tabi ve   süre yönünden sınırlıdır, bu sebepledir ki; el atılan taşınmazlarda ki maddi hatalar süre kaçırılırsa telafisi mümkün olmayan bir hal almaktadır. Acele el koyma kararının tarafınıza tebliği veya hesabınıza paranın ilk yattığı  zaman süre kaybetmeden bize ulaşmanız hak kayıplarınızı önleyecektir. Bunun yanı sıra fiilen idare tarafından işgal edilen fakat bedeli hali hazırda ödenmeyen taşınmazlar için davayı sizin açmanız gerekecek ve ayrı bir yargılama türüne giren bu dava için bir çok hukuki prosedürle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu noktada uzman kadromuz tüm aşamaları gerçekleştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Bir cevap bırakın