Adalet Anayasal bir haktır

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler

Telefon

0 312 231 44 00

  • Devlet daireleri bünyesinde bulunan taşeron firmalarda çalışan işçilerin hakları önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. İşçilerin çalıştıkları şirket ihale döneminde ihaleyi tekrar alamaması halinde kâğıt üzerinde işten çıkarılmaktadır. Daha sonra da ihaleyi alan yeni firmada aynı koşullarla işe başlamaktadır. Buraya kadar herşey normal gibi gözükse de bu durum işçinin hakları açısında bir soruyu akla getirmektedir. […]

  • İş akdinin işveren tarafından fesh edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılması gereken bir davadır. Bu dava, süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı sona erer. Bu dava 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı, haksız olarak işten çıkarılmış olan işçi tarafından açılır. Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda işe iade kararı verilirse 4 aylık maaş kadar […]

  • Eşiniz sizi aldattı mı? Eşinizden manevi tazminat almak istiyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise manevi tazminatı sadece eşiniz ödemez. Eşiniz sizi kiminle aldattıysa o da bu manevi tazminatı ödemek zorundadır. Çünkü aldatmak tek taraflı bir eylem değildir. Bunun için iki kişi gerekir. Sonuçta zarar gören tek, zarar veren iki kişi vardır. Zarar verenler bu davranışlarının […]

  • Ölümlü trafik kazaları son zamanlarda maalesef çok fazla meydana gelmeye başladı. Böyle bir durumda, ölenin yakınları, kusurlu araç sürücüsü, araç sahibi ve zorunlu trafik sigortasından maddi manevi tazminat talep edebilir. Maddi ve manevi tazminat sadece mirasçılar tarafından talep edilmez. Ölenin yakınları ve desteğinden yoksun kaldığını ispat eden 3. kişiler de maddi manevi tazminat isteyebilirler. Örneğin […]

  • Büromuz,  idare tarafından yapılan kamulaştırma neticesinde; kamulaştırma bedellerinin itiraz sonucu artırılması hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Karayolları tarafından yol yapımı çalışması, EPDK tarafından HES yapımı çalışması, enerji nakil hattı ve buna bağlı irtifak hakları, su baskını ve göl alanı ve benzeri durumlarda idare tarafından el atma neticesinde işgal olunan taşınmazların bedellerinin tahsili amacıyla hizmet […]

  • Bilindiği üzere, tek taraflı olarak yapılan kazalarda araç sürücüsü tam (%100) kusurlu ise, aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nı yapan sigorta şirketinden herhangi bir hak talep edilemiyordu. Yargıtay bu konuda daha önceleri bir çok karar vermiş ve sigorta şirketinin tazminat yükümlülüğü olmadığı görüşünü benimsemişti. Ancak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son zamanlarda vermiş olduğu bir karar ile; […]

  • Fatura ve İtiraz süresi Türk Ticaret Yasasında fatura 23. maddede düzenlenmiş olup fatura tanzim etme yükümlülüğü bir hizmet veya mal satan her ticaret erbabına yüklenmiş bir görevdir. Faturanın Vergi Usul Kanunu anlamında da bir yükümlülük olduğu düşünülürse bu konunun ticaret hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu anlaşılacaktır. Türk Ticaret Kanununun 23. maddesinde bir […]

  • ÇEKTEKİ İKİNCİ İMZA 3167 sayılı Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkındaki kanunun 16. maddesindeki karşılıksız çek keşide edenler için öngörülen beş yıla kadar hapis cezaları, AB uyum yasaları karşısında şu an için uygulanamaz hale gelmiştir. Yerine gelen 6273 sayılı Çek kanunu ile de hapis cezası öngörülen cezalar tamamen uygulama dışında bırakılmıştır. Ticari hayatta […]

  • Türkçe kullanım klavuzu gerekli mi? Biz Türkler genellikle satın aldığımız yeni eşyaları paketinden çıkartıp hemen fişini takıp kullanmayı tercih ederiz. Oysa pek çok yeni ürün özel bir takım kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmayı öngörür. Buna rağmen bizler bu rehberleri okumaktansa cihazları hemen kullanmayı ve deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi tercih ederiz. Bu tercihimiz kimi zaman bizler […]

  • Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı 6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret 3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta 8 […]