Adalet Anayasal bir haktır

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler

Telefon

0 312 231 44 00

  • Büromuz,  idare tarafından yapılan kamulaştırma neticesinde; kamulaştırma bedellerinin itiraz sonucu artırılması hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Karayolları tarafından yol yapımı çalışması, EPDK tarafından HES yapımı çalışması, enerji nakil hattı ve buna bağlı irtifak hakları, su baskını ve göl alanı ve benzeri durumlarda idare tarafından el atma neticesinde işgal olunan taşınmazların bedellerinin tahsili amacıyla hizmet […]