Adalet Anayasal bir haktır

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler

Telefon

0 312 231 44 00

  • İnhisari Patent Kullanım Sözleşmesi (…………………. Numaralı Patent )   1.       TARAFLAR 1.1.    PATENT SAHİBİ (Patent Başvurusu Devam Eden) San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.2.    LİSANS ALAN ………………………… 2.       SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin ekinde bulunan patent başvurusunda gösterilen manuel ve otomatik görev yapabilen, kendini temizleyen …….. tasarımının PATENT SAHİBİ tarafından, anılan manuel ve/veya otomatik ……………. fikri mülkiyet […]

  • Fatura ve İtiraz süresi Türk Ticaret Yasasında fatura 23. maddede düzenlenmiş olup fatura tanzim etme yükümlülüğü bir hizmet veya mal satan her ticaret erbabına yüklenmiş bir görevdir. Faturanın Vergi Usul Kanunu anlamında da bir yükümlülük olduğu düşünülürse bu konunun ticaret hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu anlaşılacaktır. Türk Ticaret Kanununun 23. maddesinde bir […]

  • ÇEKTEKİ İKİNCİ İMZA 3167 sayılı Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkındaki kanunun 16. maddesindeki karşılıksız çek keşide edenler için öngörülen beş yıla kadar hapis cezaları, AB uyum yasaları karşısında şu an için uygulanamaz hale gelmiştir. Yerine gelen 6273 sayılı Çek kanunu ile de hapis cezası öngörülen cezalar tamamen uygulama dışında bırakılmıştır. Ticari hayatta […]