İş akdinin işveren tarafından fesh edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılması gereken bir davadır. Bu dava, süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı sona erer.

Bu dava 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı, haksız olarak işten çıkarılmış olan işçi tarafından açılır.

Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda işe iade kararı verilirse 4 aylık maaş kadar tazminata hak kazanılır.

Bu kararın kesinleşmesinden sonra işveren işçiyi işe davet etmek zorundadır. İşçi böylece hem 4 aylık tazminatı alır, hem de işe dönebilir.  İşveren işçiyi davet etmezse en az 4 aylık maaş kadar ek bir tazminatı da ödemek zorunda kalır.

İşçi davayı kazandığı halde işe başlatılmazsa geriye kalan işçilik haklarını talep edebilir. Yani kıdem, ihbar, fazla mesai, bayram tatili gibi haklarını yeni bir dava ile isteyebilir.

Normalde işe iade davaları acele işlerdendir. Bu nedenle yargılamanın hızlı yapılması gerekir. Ancak mahkemelerdeki iş yükünün fazlalığı buna engel olmaktadır.

Burada önemli olan ;

  1. Davanın süresinde açılması
  2. İşverenin işçi sayısının 30 ve üzerinde olması
  3. İş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmiş olmasıdır.

 

Bir cevap bırakın