Türkçe kullanım klavuzu gerekli mi?

Biz Türkler genellikle satın aldığımız yeni eşyaları paketinden çıkartıp hemen fişini takıp kullanmayı tercih ederiz. Oysa pek çok yeni ürün özel bir takım kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmayı öngörür. Buna rağmen bizler bu rehberleri okumaktansa cihazları hemen kullanmayı ve deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi tercih ederiz. Bu tercihimiz kimi zaman bizler için olumsuz ve çok pahalı neticeler doğurur. Acaba bu tip olumsuz neticelerin oluşmasını engellemek elimizde midir? Elbette elimizde ve hatta kanunlarımız da bu konuda bizim yanımızda yer alıyor.

Teknolojinin hayatımıza son hızla girdiği şu günlerde teknoloji az üreten bir ülke olarak bu eksiğimizi yurtdışından ithal etmek suretiyle kapatıyoruz. Ancak ithal ile elde ettiğimiz pek çok ürünün Türkçe kullanım kılavuzunu bulmak mümkün olmuyor. Bu durum önemli bir sorunu da yanında getiriyor.

Türkçe kullanma kılavuzu bulunmayan bir ütüyü ezbere bir takım yöntemler ile kullanmaya çalışmak çoğu zaman ütünün bozulmasına, verimli kullanılamamasına, hem bizim hem de ülke ekonomisinin zarar görmesine neden oluyor. İşte bu nedenle Tüketici Yasasının 55. maddesi, ithalat yapan firmaya ithalatını gerçekleştirdiği ürünün Türkçe kullanma kılavuzunu hazırlatmak ve sattığı ürünle birlikte vermek yükümlülüğünü yüklemiştir. Hatta bu konuda Sanayi Bakanlığı’nın tebliğinde de kazma kürek kalem silgi vs gibi ürünlerin dışında ne ithal edilirse edilsin mutlak surette Türkçe kullanma kılavuzunun hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Kanunlarımızdaki tüm bu düzenlemelere Sanayi Bakanlığı’nın tebliğlerine rağmen ne yazık ki pek çok ithalatçı firma ithal ettiği ürünlerin kullanım kılavuzlarını hazırlatmamakta ürünlerini ithal ettikleri şekilde piyasaya sürmektedirler. Bu durum hem yabancı dil bilmeyen kullanıcıları zor durumda bırakmakta hem de kullanım kılavuzu bulunmayan cihazları kullanmaya çalışırken yapılan denemelerde pek çok zararın doğmasına neden olmaktadır.

İşte bu noktada tüketici olarak sizlerin haklarınızı korumanız gerekiyor. İthal bir ürün aldığınızda ürünün kutusunun içinden Türkçe kullanım kılavuzu çıkmazsa veya aldığınız cihazı kullanmayı tam olarak bilmiyorsanız eksik bilginizden veya bilgisizliğinizden ötürü doğabilecek zararların karşılanması için ithalatçı firmaya veya satıcıya başvurmak hakkına sahip olursunuz. Bu hakkınızı kullanmak için başvuracağınız ilk mercii Kaymakamlıklar bünyesinde kurulu bulunan tüketici masaları olacaktır. Tüketici masasına sorununuzu içeren bir dilekçe ile başvurduğunuzda Tüketici masası durumunuzu inceleyerek bir karar verecektir. Bu karar lehinize bir sonuç içeriyorsa ithalatçı firmaya başvurarak zararınızın tazmin edilmesini isteyebilirsiniz.

İthalatçı firmanın bu kararı yerine getirmemesi halinde ise ilgili karar ve diğer belgeler ile birlikte Tüketici Mahkemelerine başvurarak kararın yerine getirilmesi için talepte bulunmanız gerekmektedir.

Bütün bunların meydana gelmesini engellemek elbette sizin elinizde değil ama bir ürünü satın alırken özellikle kullanmayı bilmediğiniz bir cihazı satın alıyorsanız Türkçe bir kullanım kılavuzunun olup olmadığına bakmanızı tavsiye ediyorum.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 55 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.

(2) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.

(3) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.

(5) Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Bir cevap bırakın