Adalet Anayasal bir haktır

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler

Telefon

0 312 231 44 00

All Features (List Style) With Layout 50×50%

 • Hukuk Danışmanlığı

  Geniş bir kavramla ifade etmek istersek teknik anlamda hukuk; Örgütlenmiş bir toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle veya kişilerin yine kendilerinin meydana getirdiği topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen,kişilerin güvencesini ve insan haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet gücü ile desteklenen bağlayıcı,genel,soyut ve devamlı kurallar bütünüdür.
  Bu kurallar bütününün anlaşılmasında ve uygulanmasında profesyonel hizmet almak çağımız firmalarının bir başarı zorunluluğudur. Zira hukuk göz ardı edilmemesi gereken bir bilimdir. Bu bilimi göz ardı eden ve profesyonel hukuk desteği almayan firmaların başarılı olması pek beklenmez.
  Bu nedenle kişilerin ve firmaların ihtiyacı olan hukuki desteğin sağlanması hukuk büromuzun önemli çalışma alanlarından biridir.

 • Enerji Hukuku Danışmanlığı

  Türkiye enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Enerji üretiminde özel sektör faaliyetlerinin artması beraberinde bir rekabet ortamının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasının hedeflendiği bu dönemde yapılan birçok yasal düzenleme ile enerji piyasası yeniden şekillenmiştir.
  Enerji üretimi alanında faaliyet gösteren pek çok firmaya hukuki danışmanlık hizmeti sunan firmamız, bu firmaların ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamaktadır.
  Bu kapsamda; firmalar tarafından yapılan enerji yatırımları dolayısıyla başvurulan dış kaynaklı mal veya hizmetlerin alım sözleşmelerin hazırlanması sürecinde hukuki destek sağlamaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması ve imzası öncesinde yapılan müzakerelerde bulunmak, ilgili firmaların bu süreçten en başarılı şekilde çıkması sağlanmaktadır.

 • İşveren Danışmanlığı

  4857 Sayılı İş kanununa göre; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.
  Firmamız işveren sıfatını haiz firmaların 4857 sayılı kanun kapsamında çalıştırdığı işçilere uygulayacağı her türlü yasal düzenlemeyi işyeri yönetmeliği ve tüzüklerinin hazırlanmasını sağlamaktadır.
  Çalışma koşullarının düzenlenmesi bu düzenlemelerin 4857 sayılı kanuna uygun biçimde hazırlanması işçilere tebliğ edilmesi, ya da düzenlemelerin değiştirilmesi işlerinin takibi önemli bir faaliyet alanı olup firmamız tarafından bu konu ciddiyetle ele alınmakta ve gerekli destek sağlanmaktadır. Bu konuda tip sözleşmeler ve yönetmelikler firmanın ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırlanmaktadır.

 • Yönetim Danışmanlığı

  Bağımsız ve uzman kişiler tarafından yönetim, organizasyon, uygulama yöntemlerine ilişkin problemlerin tespit ve araştırılması, işletme için uygun yöntemler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin gerçekleştirilmesi için yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.
  Firmamız 15 yılı aşkın süredir elde ettiği mesleki birikimini müvekkili firmalar ile paylaşmak suretiyle yönetim danışmanlığı anlamında da hizmet vermektedir.

 • Araştırma ve Raporlama

  Firmamız müvekkil firmalara ihtiyacı olan tüm konularda talebe bağlı olarak hukuki araştırma yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi sağlamak üzere çalışma alanını genişletmiştir.
  Firmamız müvekkil firmaların ihtiyacı olan mevzuat araştırmalarını yaparak bu konuda firmaları bilgilendirmekte, araştırma sonucuna göre olası ihtimaller konusunda firmaları bilgilendirmektedir.
  Firmaların ihtiyacı olan konularda araştırma ve raporlama hizmeti firmaların taleplerine uygun biçimde yapılmaktadır.

 • Tip Sözleşmeler

  Ticaret şirketlerinin en önemli ihtiyacı olan tip sözleşme ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapılan profesyonel çalışmadır.

 • İşletme Belgeleri

  Ticaret şirketlerinin yasal mevzuata uygun biçimde faaliyet göstermesi için alması gereken belgelerin hazırlaması sürecinde firmamız gerekli hukuki desteği firmalara sağlamaktadır.
  İşletmenizin faaliyet alanına uygun olarak tespit edilen ihtiyacına uygun olan tip sözleşmelerin hazırlanması, yönetmelik, ceza cetveli ve benzeri belgelerin hazırlanması teminat mektup metinlerinin kontrol ve denetlenmesi gibi pekçok ihtiyaç firmamız tarafından sağlanmaktadır.
  Firmaların tabi olduğu hukuki mevzuata uygun olarak faaliyet sürdürmeleri için gereken her türlü belgenin hazırlanmasında firmaya destek verilmektedir.

 • Koruyucu Hukukçuluk

  Firmaların ve kişilerin hukuki sorun oluşmadan önce sorundan uzaklaştırılmaları çok önemli bir hizmettir.
  Bu kapsamda; yaşanması muhtemel hukuki ihtilafların ön görülerek önlenmesi görevi koruyucu hukukçu olarak firmamızın ön önemli misyonunu teşkil etmektedir.

[tlt_features type="1" layout="50x50"]

Features (Box Style) With Layout 50×50%

[tlt_features type="2" category="category-1" layout="50x50"]

Features (Box Style) With Layout 25x25x25x25%

[tlt_features type="2" category="category-1" layout="25x25x25x25"]