Adalet Anayasal bir haktır

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler

Telefon

0 312 231 44 00

Sample Pricing List I

 • Sanık Vekilliği

  10.000 TL

 • Şikayet ve Takibi

  6.000 TL

 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar

  10.000 TL

Shortcodes

[tlt_pricing_list category="category-1"]

Sample Pricing List II

 • Ecrimisil Davaları

  4.000 TL

 • Önalım (Şufa) Davaları

  7.000 TL

 • Tapu İptali ve Tescil Davaları

  10.000 TL

 • Tanıma – Tenfiz

  6.500 TL

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları (Alacağın Bellir Bir Oranı Ayrıca Alınır)

  3.500 TL

 • Tespit İstemleri

  3.000 TL

 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları ( + Artırılan Yıllık Kiranın %15 i)

  5.000 TL

Shortcodes

[tlt_pricing_list category="category-3"]

Sample Pricing List III

 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar

  5.000 TL

 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları

  6.500 TL

 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

  5.000 TL

Shortcodes

[tlt_pricing_list category="category-3"]

Sample Pricing List IV

 • Tahliye Davaları ( + Yıllık Kira Bedelinin %15’i)

  5.000 TL

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması

  1.500 TL

Shortcodes

[tlt_pricing_list category="category-4"]