Adalet Anayasal bir haktır

Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler

Telefon

0 312 231 44 00

  • MAKİNE HASILAT KİRASI SÖZLEŞMESİ 1.    TARAFLAR KİRACI (Makineyi Kullanan)        : KİRALAYAN (Kiraya veren)          : 2.    KONU Mülkiyeti Kiralayan’a ait bulunan özellikleri ve listesi sözleşme ekinde bulunan  …………………………. makinesi Kiracı’nın yukarıda gösterilen adresindeki tesise Kiralayan tarafından kurulası ve karşılığında hâsılat kirasının ödeme şartlarının düzenlenmesidir. İşbu hâsılat kirası sözleşmesi süresizdir. 3.    ŞARTLAR 3.1.  MAKİNE YERİ Sözleşmenin imzalanmasından […]