Devlet daireleri bünyesinde bulunan taşeron firmalarda çalışan işçilerin hakları önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

İşçilerin çalıştıkları şirket ihale döneminde ihaleyi tekrar alamaması halinde kâğıt üzerinde işten çıkarılmaktadır.

Daha sonra da ihaleyi alan yeni firmada aynı koşullarla işe başlamaktadır. Buraya kadar herşey normal gibi gözükse de bu durum işçinin hakları açısında bir soruyu akla getirmektedir.

Önceki firma ihaleyi alamamıştır. İş yerini terk etmiştir. İşçinin işine son vermiştir. Ve kıdem tazminatına da ödememiştir.

Ödenmeyen bu kıdem tazminatını daha sonra kim ödeyecektir.

Burada cevap son derece basittir. İşçinin son işvereni daha önceki işveren tarafından ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakların ödenmesinden sorumlu olacaktır.

Aynı zamanda önceki işverenler, halihazırdaki işveren ve kurum da işçinin tüm işçilik haklarından müşterek ve müteselsilen yani birlikte sorumlu olmaya devam edeceklerdir. Önceki işverenin işyeri terk edip gitmiş olması onu bu sorumluluktan kurtarmayacaktır.

Buradaki durum; İş kanunundaki iş yeri devrine benzemektedir. İş yeri devrinde işyerinde çalışan işçilerin işçilik hakları devralan tarafından sanki hiç devir yapılmamış gibi ödenmesi şeklindedir.

Buradan hareketle kıdem ve ihbar tazminatının hesabında önceki taşeron firmalardaki çalışma süreleriyle son taşerondaki çalışma süreleri toplanarak hesaplama yapılır.

Özetle taşeron firmalarda çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alacakları yönünden her hangi endişe yaşamasına gerek yoktur.

Bir cevap bırakın